Komu i kiedy pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej?

Od 7.04 zaczną obowiazywać przepisy o pracy zdalnej. Pracodawcy narzekają, pracownicy się cieszą. Przynajmniej ci, którzy należą do grupy pracowników mających tak zwane miękkie roszczenie o pracę zdalną. Zamknięty katalog  Jak już wspomniałam, w niektórych sytuacjach pracodawca będzie obowiązany uwzględnić wniosek pracownika o pracę zdalną. Dotyczy to przypadków, gdy wniosek złoży: pracownik – rodzic dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet […]