Badania kontrolne po urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim

Sam fakt korzystania z tych urlopów nie powoduje jeszcze, ze pracownik wracający do pracy powinien być skierowany na badania kontrolne.

Przepisy bowiem jasno wskazują, że w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Urlop macierzyński czy rodzicielski nie jest nieobecnością w pracy spowodowana chorobą, więc nie wymaga badań kontrolnych. Ale jeśli przed tymi urlopami pracownica korzystała ze zwolnienia lekarskiego z tytułu ciąży i trwało ono ponad 30 dni – badania są niezbędne. 

Kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

 

Urlop wypoczynkowy po macierzyńskim a badania

Jeśli chodzi o udzielenie urlopu wypoczynkowego po okresie długotrwałej choroby, to wskazuje się, iż urlop wypoczynkowy jest okresem, w którym pracownik zostaje czasowo zwolniony z obowiązku wykonywania pracy i wobec tego brak stosownego orzeczenia lekarskiego nie jest przeszkodą w korzystaniu przez pracownika z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po okresie długotrwałej choroby. Istotne jest, by pracownik posiadał aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku przed faktycznym podjęciem pracy na stanowisku.

Pracownik może więc rozpocząć urlop wypoczynkowy bez wykonywania badań a skierowanie na badania powinien otrzymać, i badania wykonać, przed zakończeniem urlopu wypoczynkowego.

Jeśli po urlopie wypoczynkowym pracownik zamierza skorzystać z urlopu wychowawczego – także nie musi wykonywać badań kontrolnych- nie będzie przecież świadczyć pracy

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.