Urlop macierzyński zleceniobiorcy

Zleceniobiorcy urlop macierzyński nie przysługuje, gdyż należny jest on jedynie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace. Nie znaczy to jednak, że – w określonych przypadkach – zleceniobiorcy nie przysługują żadne świadczenia z tytułu urodzenia dziecka.

Czytaj więcej »

Urlop macierzyński

Urlop macierzyński rozpoczyna się co do zasady z chwilą porodu. Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia urlopu macierzyńskiego pracownicy po otrzymaniu aktu urodzenia dziecka. Po otrzymaniu aktu urodzenia dziecka pracodawca informuje pracownicę

Czytaj więcej »

Zasada uprzywilejowania pracownika

W sytuacji gdy występuje sprzeczność między przepisami prawa pracy a postanowieniami umów o pracę i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy. Zastosowanie ma zasada uprzywilejowania pracownika. Zgodnie z tą zasadą postanowienia korzystniejsze dla

Czytaj więcej »