Covid-19

  • Covid-19

    Praca zdalna

    Od marca 2020 r., zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, w okresie…

  • Covid-19

    Tarcza 4.0

    Na podpis Prezydenta czeka właśnie przegłosowana przez Sejm Tarcza 4.0 czyli ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Niniejszy tekst zawiera zestawienie zmian, jakie mogą…