Praca zdalna

Od marca 2020 r., zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego […]

Tarcza 4.0

Na podpis Prezydenta czeka właśnie przegłosowana przez Sejm Tarcza 4.0 czyli ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Niniejszy tekst zawiera zestawienie zmian, jakie mogą powstać w zakresie prawa pracy, gdy ustawa wejdzie w życie. Tarcza 4.0 wprowadza rozwiązania mające na celu określenie zasad wykonywania pracy zdalnej. W pierwszej kolejności określono warunki, […]