Ciąża w czasie wypowiedzenia

Ogólna zasada jest taka, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.  A co się stanie, gdy wypowiedzenie zostało już wręczone i dopiero wtedy pracownica zajdzie w ciążę (bądź się o niej dowie)? A jeśli to pracownica wypowiedziała umowę? […]

Ciąża w czasie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego

Może się zdarzyć, że w czasie, gdy pracownica korzysta z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego zajdzie w kolejną ciążę. Czy to powoduje automatyczne przerwanie tych urlopów? Czy może w tym czasie korzystać ze zwolnienia lekarskiego? Czy otrzyma zasiłek macierzyński po urodzeniu dziecka?   Jakie są konsekwencje ciąży ? Ciąża w takim wypadku nie powoduje automatycznego przerwania tych urlopów. Mimo ciąży urlopy są kontynuowane.  Jeśli ciąża jest zagrożona i w innych okolicznościach pracownica korzystałaby ze zwolnienia lekarskiego- w przypadku ciąży […]

Praca w czasie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego

Czy pracownik rodzic, który korzysta z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego może podjąć w tym czasie pracę? Jeśli tak to czy jest to obwarowane dodatkowymi warunkami?     Urlop macierzyński   Urlop macierzyński ma na celu zagwarantowanie pracownikom możliwości sprawowania opieki nad nowo narodzonymi dziećmi, jednakże wielu rodziców stawia sobie bardzo ważne pytanie – czy na macierzyńskim można pracować? Przepisy prawa określają wprost, że w czasie trwania urlopu rodzicielskiego pracownik […]

Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem

Jest to jedno z najczęściej (i chyba również najchętniej) wykorzystywanych przez pracowników – rodziców zwolnień z pracy. Przepisy pozwalają pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.   Dni czy godziny? O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym tego zwolnienia pracownik zdecyduje w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym […]