Czy można pracować w czasie urlopu macierzyńskiego/ rodzicielskiego/ wychowawczego?

 

Odpowiedź na to pytanie jest prosta i krótka i brzmi: TAK!


Należy jednak pamiętać o kilku zasadach, aby nie narazić się na zarzut na przykład zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

 
Urlop macierzyński

 

Praca na urlopie macierzyńskim jest możliwa bez ograniczeń już od pierwszego dnia. Można zatrudnić się na podstawie umowy o prace, albo na zlecenie. Nie ma przy tym znaczenia wymiar etatu.

Jedyne przed czym przestrzegam to zatrudnienie u własnego pracodawcy. Tutaj opinie ZUS są takie, że do pracy można powrócić p 14 tygodniach macierzyńskiego. Oczywiście nie ma to uzasadnienia w przepisach, ale z ZUSem lepiej nie dyskutować jeśli nie ma takiej potrzeby.
Zatrudnienie na zlecenie u własnego pracodawcy (czyli tego, który udzielił urlopu macierzyńskiego) jest czywiście możliwe już wcześniej. Należy tylko uważać, aby zatrudnienie to nie nosiło cech umowy o pracę.

 
Urlop rodzicielski

 

Tym urlopem i dodatkowym zatrudnieniem jest podobnie jak w przypadku macierzyńskiego u innego pracodawcy można zatrudnić się od pierwszego dnia i nie zwracać uwagi na to, jaka to umowa i czy wykonujemy ją na część czy na czy etat.
U pracodawcy, który urlopu udzielił możemy pracować na nie więcej pół etatu łącząc pracę z urlopem. W takim wypadku czas, przez tory łączymy prace z urlopem wydłuża się z 32 do 64 tygodni (o ile pracujemy przez cały okres trwania urlopu).
Nie ma jednak takich graniczeń, gdy chcemy zawrzeć umowę zlecenia ze swoim pracodawcą, ale tutaj uważajmy na to, by nie nosiła ona cech umowy o pracę.

 

Urlop wychowawczy

 

Z tym urlopem sprawa wygląda nieco inaczej. Generalnie można podjąć inne zatrudnienie, ale tak, aby nie zaprzestać sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Sądy i prawnicy uważają, ze bezpiecznym wymiarem dodatkowego zatrudnienia jest pół etatu. Wydaje się, ze dotyczy to zarówno umowy o pracę, jak i zlecenia.
U pracodawcy, który urlopu udzielił nie zna pracować w czasie urlopu wychowawczego. Można jednak zamiast wniosku o urlop wychowawczy złożyć wniosek o ograniczenie etatu w okresie, w którym moglibyśmy korzystać z urlopu wychowawczego. Takie ograniczenie nie może być niższe niż 1/2 etatu.
Pracujemy więc mniej, choć de facto nie jesteśmy na urlopie wychowawczym.

 

Facebook
LinkedIn

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.