Wszystkie materiały znajdujące się na stronie internetowej Zgodniezprawem.net.pl, dostępne są nieodpłatnie. Zostały zamieszczone jedynie w celu informacyjnym, w związku z czym żadna z informacji znajdujących się na tej stronie internetowej nie stanowi porady prawnej. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej lub bardziej szczegółowych informacji dotyczących kwestii omawianych na niniejszej stronie proszone są o kontakt z Martą Handzlik-Rosuł poprzez formularz kontaktowy, mailowo lub poprzez social media. 
Wszelkie materiały umieszczone na tej stronie podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Wszelkie prawa do zamieszczonych na niniejszej stronie materiałów przysługują Marcie Handzlik-Rosuł, chyba, że inaczej zastrzeżono. Wykorzystanie jakichkolwiek materiałów zawartych na stronie oraz samej strony, w całości lub części, w celu innym niż użytek osobisty, wymaga wyraźnej, pisemnej zgody Marty Handzlik-Rosuł właścicielki strony Zgdniezprawem.net.pl.