Kiedy nie wolno wręczyć wypowiedzenia?

Są takie chwile, gdy jako pracodawca nie chcesz już zatrudniać danego pracownika. Co do zasady nie ma nic prostszego – jeśli pracownik nie zgadza się odejść za porozumieniem stron- wręczasz mu wypowiedzenie i z jego upływem się rozstajecie.

Jednak czasem prawo zabrania takich działań. Wręczenie wypowiedzenia wbrew zakazowi może spowodować, że sąd przywróci pracownika do pracy, albo orzeknie, że należy mu się odszkodowanie.

Warto więc wiedzieć, kiedy wypowiedzenia wręczać nie wolno.

Przede wszystkim nie wypowiadasz umowy, gdy pracownik jest nieobecny. Nie ma znaczenia z jakiego powodu. Może to być urlop, może to być zwolnienie lekarskie, czy opieka nad dzieckiem. W takich przypadkach nie wysyłasz mu wypowiedzenia pocztą, tylko czekasz, aż wróci do pracy.

Nie zwalniasz tez pracownika w ciąży. Jeśli pracownica oświadczy Ci, ze jest w ciąży masz prawo zażądać zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ten stan, ale nie możesz jej wręczyć wypowiedzenia. Nie możesz tez tłumaczyć, że likwidujesz jej stanowisko- prawo ją bowiem chroni i w tym wypadku. Co więcej – chroni ją do końca urlopu rodzicielskiego, a więc 9 miesięcy ciąży i 52 miesiące urlopów po porodzie.

Co do zasady nie możesz wręczyć wypowiedzenia jeśli pracownik złoży wniosek o urlop wychowawczy. Albo jeśli złoży wniosek o ograniczenie etatu zamiast urlopu wychowawczego.

Nie wypowiadasz też umowy pracownikowi, któremu brakuje mniej niż 4 lata do emerytury. Nawet jeśli miałaby to być emerytura wcześniejszą. I nawet jeśli likwidujesz stanowisko.

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.