Likwidacja jednoosobowej działalności gospodarczej a pracownicy w ciąży/ na urlopach rodzicielskich

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. 

 

A co z likwidacją jednoosobowej działalności gospodarczej?

Wykreślenie osoby fizycznej z ewidencji działalności gospodarczej nie jest likwidacją pracodawcy. Wyjaśnić bowiem należy, że podmiotem zatrudniającym pracowników jest przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nie zaś „działalność gospodarcza” lub miejsce jej prowadzenia – zakład pracy w znaczeniu przedmiotowym.
Przedsiębiorca może zakończyć i wyrejestrować działalność gospodarczą, co nie oznacza, że przestaje istnieć jako podmiot zatrudniający pracowników. Osoby zatrudnione nie są bowiem pracownikami działalności gospodarczej, którą prowadzi osoba fizyczna, ale pracownikami tej osoby.
W orzecznictwie wskazuje się, że likwidacja pracodawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą ma miejsce, gdy dojdzie do rozwiązania stosunku pracy z ostatnim pracownikiem w związku z zakończeniem działalności, a tym samym zaprzestania funkcjonowania jako podmiot zatrudniający.

 

Likwidacja działalności a ochrona pracowników

Jak już wspomniałam na wstępie- ochrona pracowników w ciąży czy na urlopie macierzyńskim (rodzicielskim i wychowawczym również) jest wyłączona w przypadku likwidacji pracodawcy. Zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej likwidacją pracodawcy nie jest, wobec czego  ochrona tych pracowników nie zostanie wyłączona i pracownicy pozostają w zatrudnieniu do czasu zakończenia urlopów i powrotu do pracy. Dopiero wtedy można im wręczyć wypowiedzenie.

 

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.