Prawo oświatowe

Przed współczesną placówką oświatową stawiane są obecnie coraz większe wymagania. Ma być ona nowoczesna, idąca z duchem czasu, ma kształcić na najwyższym poziomie, a wszystko to robić w oparciu o zmieniające się w zawrotnym tempie prawo. Bardzo łatwo jest zgubić się w gąszczu, wielokrotnie niejasnych, przepisów dlatego za cel postawiłam sobie ułatwienie Państwu poruszanie się po zawiłościach prawnych dotyczących prawa oświatowego, ale także prawa pracy i Karty Nauczyciela oraz wszelkich aspektów prawnych związanych z placówkami oświatowymi.

 

Swoją ofertę kieruję do dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych szkół, przedszkoli i placówek oświatowych – tak publicznych, jak i niepublicznych. Wszystkie osoby związane z prowadzeniem i działalnością placówek oświatowych powinny znać lub przynajmniej orientować się w zakresie dotyczących ich przepisów prawnych niezależnie od tego czy obejmuje je prawo pracy czy Karta Nauczyciela. Dlatego też moją pomoc oferuję wszystkim, którzy są zainteresowani przepisami, które można określić jako prawo oświatowe.

 

W ramach swojej działalności – w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy – oferuję Państwu:

  • szkolenia zamknięte
  • doradztwo prawne
  • opiniowanie aktów prawa wewnętrznego
  • odpowiedzi na pytania – przygotowanie wzorów dokumentów