Rozwiązanie umowy na urlopach związanych z macierzyństwem

Generalna zasada jest taka, że pracodawca nie może rozwiązać a nawet wypowiedzieć umowy o prace pracownicy, która korzysta z urlopów związanych z rodzicielstwem, chyba ze dochodzi do likwidacji lub upadłości pracodawcy.

A czy pracownica może to zrobić, skoro przebywa na urlopie i de facto nie wykonuje pracy?

 

 

Oświadczenie pracownicy

 

Pracownica zawsze ma prawo złożyć oświadczenie o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem, lub prośbę o porozumienie stron w tej kwestii, nawet jeśli aktualnie pracy nie świadczy, bo jest na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim albo wychowawczym.

O ile w przypadku urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego często się to nie zdarza o tyle na urlopie wychowawczym jest to już zjawisko często spotykane, jako że urlop ten i tak jest niepłatny, a podjęcie dodatkowej pracy jest ograniczone co do jej wymiaru.

 
 
Wypowiedzenie na piśmie

 

Warto w tym miejscu podkreślić, że wypowiedzenie powinno być złożone na piśmie. Nie smsem, nie emailem, nie telefonicznie. Aby nie ryzykować, że będzie ono wadliwe (i pracodawca będzie się mógł od niego odwołać) warto to zrobić właśnie na piśmie. Pismo można doręczyć pracodawcy osobiście, albo przez osobę trzecią lub pocztą, ale wówczas pamiętajmy, ze wysyłamy pismo poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a jeśli wręczamy pismo osobiście- warto aby pracodawca pokwitował nam odbiór.

 
 
Okres wypowiedzenia

 

Okres wypowiedzenia jest zależny od okresu trwania danej umowy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Okres ten biegnie mimo że faktycznie pracownica do pracy nie wróciła. Nie ma potrzeby stawiania się do pracy choćby na jeden dzień- można kontynuować urlopy.

W razie gdy po rozwiązaniu umowy okaże się, że pracownica ma niewykorzystany urlop – otrzyma ekwiwalent. Pracodawca nie może bowiem nazwać wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia jeśli pracownica jest na urlopie związanym z macierzyństwem.

 

 

A co z zasiłkiem macierzyńskim?

 

Jeśli do rozwiązania umowy dojdzie w trakcie przebywania pracownicy na urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim wypłatę zasiłku macierzyńskiego za pozostały okres przejmie ZUS. W tym czasie pracownica może podjąć kolejną pracę, o czym pisałam tutaj.

 

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.