Badania kontrolne po urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim

Sam fakt korzystania z tych urlopów nie powoduje jeszcze, ze pracownik wracający do pracy powinien być skierowany na badania kontrolne. Przepisy bowiem jasno wskazują, że w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Urlop macierzyński czy rodzicielski nie jest nieobecnością w pracy spowodowana chorobą, więc nie wymaga badań kontrolnych. Ale jeśli przed tymi urlopami […]