Ciąża w czasie wypowiedzenia

Ogólna zasada jest taka, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.  A co się stanie, gdy wypowiedzenie zostało już wręczone i dopiero wtedy pracownica zajdzie w ciążę (bądź się o niej dowie)? A jeśli to pracownica wypowiedziała umowę? […]