Dyrektywa „Work- life balance” a nauczyciele

Obecnie trwają prace nad  wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego dyrektywy Unii Europejskiej pod nazwą „work- life balance”. Wiele z tych zmian nie będzie dotyczyła nauczycieli, bowiem kwestie związane z ich zatrudnieniem w większości przypadków regulują przepisy Karty Nauczyciela. Projektowane przepisy znajdą zastosowanie w tych obszarach, których Karta Nauczyciela nie reguluje- a więc głównie w kwestiach związanych z urlopami po urodzeniu dziecka.     Umowy na czas określony   Jeśli chodzi […]