Czy pracownik może mówić o swoim wynagrodzeniu?

Zdecydowana większość pracodawców chciałaby, aby sprawy związane z kształtowaniem polityki wynagrodzeń (szczególnie nieujawnianiem wysokości wynagrodzenia) były danymi stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa. Z drugiej strony pracownicy, wręcz przeciwnie, oczekiwaliby wprowadzenia rozwiązań, które ułatwią porównywanie wynagrodzeń tak, aby w skuteczny sposób przeciwdziałać dyskryminacji płacowej. Kwestia poufności wynagrodzeń (jako dobra osobistego pracownika) została potraktowana przez wielu pracodawców bardzo „poważnie” – coraz więcej firm […]