Urlop wypoczynkowy po wychowawczym – nauczyciele

Termin zakończenia urlopu wychowawczego powinien przypadać na dzień poprzedzający rozpoczęcie roku szkolnego; w takim przypadku termin udzielonego urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela – odpowiedniemu przedłużeniu. Wyjątek od zasady W przypadku wykorzystywania urlopu wychowawczego nauczyciel nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z dniem rozpoczęcia ferii szkolnych przypadających po zakończeniu urlopu wychowawczego. Nauczycielowi, który w związku z rozpoczęciem urlopu wychowawczego nie mógł wykorzystać przypadającego w okresie letnich ferii szkolnych […]

Zmiana awansowania nauczycieli

Projekt ustawy dotyczący zmiany stopni awansu zawodowego nauczycieli czeka tylko na podpis Prezydenta. Gdy do podpisania dojdzie- od 1 września nauczycieli czeka rewolucja. Obecnie ścieżka awansu zawodowego nauczycieli obejmuje 4 stopnie awansu: nauczyciel stażysta; nauczyciel kontraktowy; nauczyciel mianowany; nauczyciel dyplomowany. Nowelizacja proponuje zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego przez likwidację stopnia nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego. Projekt ustawy przewiduje dwa stopnie awansu zawodowego  […]

Przerwanie urlopów związanych z urodzeniem dziecka

Zdarza się, że już po rozpoczęciu korzystania z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego pracownik ma potrzebę przerwania tych urlopów. Choćby z powodu ciąży w ich trakcie (i chęci otrzymania płatnego zwolnienia lekarskiego). Czy każdy urlop można przerwać? I czy wymaga to spełnienia dodatkowych warunków? Oraz co się dzieje z resztą danego urlopu? O tym dowiecie się z niniejszego teksty. Urlop macierzyński Każda pracownica może zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego pod dwoma warunkami:  pracownica musi […]

Urlop uzupełniający

Kwestia urlopu uzupełniającego została uregulowana jedynie w odniesieniu do nauczycieli szkół feryjnych. Związane jest to przede wszystkim z faktem, że nauczyciele szkół, w których przewidziano ferie nie mogą dowolnie wykorzystywać urlopu (a jedynie w ściśle określonych okresach roku szkolnego). W szkołach nieferyjnych nie ma urlopu uzupełniającego. Jedyne przepisy, jakie obowiązują dotyczą przesunięcia urlopu wypoczynkowego na później/ udzielenie go w innym terminie. Urlop uzupełniający, zgodnie z art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela przysługuje […]

Dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli „trzynastka”

Koniec roku zawsze przynosi mi mnóstwo pytań od moich klientów odnośnie trzynastki. Należy ją wypłacić do końca marca przyszłego roku, ale już teraz łącza rozgrzewają się do czerwoności, bo mimo iż to świadczenie wypłacane jest co roku – i wydawać by się mogło, że w tym temacie powiedziano już wszystko- problemów każdego roku jest mnóstwo. Przybliżmy więc sobie temat dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zwanego powszechnie trzynastką.   Świadczenie nie dla każdego   Na wstępie […]