Zakazy dotyczące zatrudniani pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4 lub pracownic w ciąży

Zakaz zatrudniania powyżej 8 godzin na dobę Pracownika opiekującego się dzieckiem wieku do lat 4 nie można – bez jego zgody – zatrudniać w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy. Chodzi tu o następujące systemy i rozkłady czasu pracy: 1) system równoważnego czasu pracy, który dopuszcza przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę; 2) przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu […]