Zakres ochrony w związku z macierzyństwem – wypowiadanie i rozwiązywanie umów

Najważniejszą zasadą kodeksową jest ta, że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Zasady tej nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym, nie przekraczającym jednego miesiąca. Ważne!  W  przypadku, gdy pracodawca wręczył pracownicy wypowiedzenie, a ta przyniosła następnie […]