Zmiana warunków pracy pracownicy w ciąży lub karmiącej dziecko piersią

Pracodawca zatrudniający pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy pracy wzbronionej kobietom w ciąży lub karmiącej piersią i to pracy wzbronionej takiej pracownicy bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, jest obowiązany przenieść pracownicę do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Z kolei w przypadku, gdy pracodawca zatrudnia pracownicę w ciąży lub karmiącą dziecko piersią przy […]

Zakazy dotyczące zatrudniani pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4 lub pracownic w ciąży

Zakaz zatrudniania powyżej 8 godzin na dobę Pracownika opiekującego się dzieckiem wieku do lat 4 nie można – bez jego zgody – zatrudniać w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy. Chodzi tu o następujące systemy i rozkłady czasu pracy: 1) system równoważnego czasu pracy, który dopuszcza przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę; 2) przy pracach polegających na dozorze urządzeń lub związanych z częściowym pozostawaniem w pogotowiu […]

Prace wzbronione kobietom w ciąży lub karmiącym dziecko piersią

Kobiety w ciąży oraz kobiety karmiące piersią podlegają ochronie przed nadmierną uciążliwością pracy. Przepisy prawa pracy w tym zakresie są bezwzględnie obowiązujące – ich naruszenie stanowi naruszenie praw pracowniczych, a tym samym skutkować może dla pracodawcy karą grzywny i koniecznością zapłaty odszkodowania.   Oficjalny katalog prac Katalog tych prac zawarty został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, […]