Prace wzbronione kobietom w ciąży lub karmiącym dziecko piersią

Kobiety w ciąży oraz kobiety karmiące piersią podlegają ochronie przed nadmierną uciążliwością pracy. Przepisy prawa pracy w tym zakresie są bezwzględnie obowiązujące – ich naruszenie stanowi naruszenie praw pracowniczych, a tym samym skutkować może dla pracodawcy karą grzywny i koniecznością zapłaty odszkodowania.   Oficjalny katalog prac Katalog tych prac zawarty został w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, […]