Komu i kiedy pracodawca nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej?

Od 7.04 zaczną obowiazywać przepisy o pracy zdalnej. Pracodawcy narzekają, pracownicy się cieszą. Przynajmniej ci, którzy należą do grupy pracowników mających tak zwane miękkie roszczenie o pracę zdalną. Zamknięty katalog  Jak już wspomniałam, w niektórych sytuacjach pracodawca będzie obowiązany uwzględnić wniosek pracownika o pracę zdalną. Dotyczy to przypadków, gdy wniosek złoży: pracownik – rodzic dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet […]

Praca zdalna

Od marca 2020 r., zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego […]