• Prawo pracy

    Zasada uprzywilejowania pracownika

    W sytuacji gdy występuje sprzeczność między przepisami prawa pracy a postanowieniami umów o pracę i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy. Zastosowanie ma zasada uprzywilejowania pracownika. Zgodnie z tą zasadą postanowienia korzystniejsze dla pracownika niż przepisy prawa pracy są ważne. Jeżeli są one…