• Prawo pracy,  Szkoła

    Rezygnacja z urlopu wychowawczego

    Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego: w każdym czasie – za zgodą pracodawcy; po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy. Przepisy dopuszczają więc, aby pracownik przerwał urlop wychowawczy nawet nie uzgadniając tego z pracodawcą,…