Czy można pracować w czasie urlopu macierzyńskiego/ rodzicielskiego/ wychowawczego?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta i krótka i brzmi: TAK! Należy jednak pamiętać o kilku zasadach, aby nie narazić się na zarzut na przykład zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.   Urlop macierzyński Praca na urlopie macierzyńskim jest możliwa bez ograniczeń już od pierwszego dnia. Można zatrudnić się na podstawie umowy o prace, albo na zlecenie. Nie ma przy tym znaczenia wymiar etatu. Jedyne przed czym przestrzegam to zatrudnienie u własnego pracodawcy. Tutaj opinie ZUS […]

Urlop macierzyński w przypadku zgonu dziecka

W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu. Ponieważ celem urlopu macierzyńskiego jest nie tylko zapewnienie […]

Urlop w razie adopcji dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie

Z urlopu takiego może skorzystać kobieta i mężczyzna, którzy: przyjęli dziecko na wychowanie i wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o  wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia lub przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego może korzystać zarówno kobieta, jak i mężczyzna, którzy przyjęli dziecko (dzieci) na wychowanie. Z uprawnienia tego nie mogą jednak korzystać oni równocześnie.   Fakultatywny […]

Wygaśnięcie umowy z dniem porodu / w trakcie urlopu macierzyńskiego / wychowawczego

Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.  Ale co się dzieje, gdy taka umowa wygaśnie właśnie z dniem porodu?    W takiej sytuacji wypłatę zasiłku macierzyńskiego (za okres urlopu macierzyńskiego, który nie przysługuje) przejmuje ZUS.  Zasiłek macierzyński można otrzymywać przez łącznie 52 tygodnie (przy urodzeniu jednego dziecka) jeśli wnioskowało się od razu […]

Badania kontrolne po urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim

Sam fakt korzystania z tych urlopów nie powoduje jeszcze, ze pracownik wracający do pracy powinien być skierowany na badania kontrolne. Przepisy bowiem jasno wskazują, że w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Urlop macierzyński czy rodzicielski nie jest nieobecnością w pracy spowodowana chorobą, więc nie wymaga badań kontrolnych. Ale jeśli przed tymi urlopami […]