Urlop w razie adopcji dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie

Z urlopu takiego może skorzystać kobieta i mężczyzna, którzy: przyjęli dziecko na wychowanie i wystąpili do sądu opiekuńczego z wnioskiem o  wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia lub przyjęli dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego może korzystać zarówno kobieta, jak i mężczyzna, którzy przyjęli dziecko (dzieci) na wychowanie. Z uprawnienia tego nie mogą jednak korzystać oni równocześnie.   Fakultatywny […]