Czy można pracować w czasie urlopu macierzyńskiego/ rodzicielskiego/ wychowawczego?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta i krótka i brzmi: TAK! Należy jednak pamiętać o kilku zasadach, aby nie narazić się na zarzut na przykład zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.   Urlop macierzyński Praca na urlopie macierzyńskim jest możliwa bez ograniczeń już od pierwszego dnia. Można zatrudnić się na podstawie umowy o prace, albo na zlecenie. Nie ma przy tym znaczenia wymiar etatu. Jedyne przed czym przestrzegam to zatrudnienie u własnego pracodawcy. Tutaj opinie ZUS […]

Badania kontrolne po urlopie macierzyńskim/ rodzicielskim

Sam fakt korzystania z tych urlopów nie powoduje jeszcze, ze pracownik wracający do pracy powinien być skierowany na badania kontrolne. Przepisy bowiem jasno wskazują, że w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Urlop macierzyński czy rodzicielski nie jest nieobecnością w pracy spowodowana chorobą, więc nie wymaga badań kontrolnych. Ale jeśli przed tymi urlopami […]

Urlop ojcowski

Urlop ojcowski jest samodzielnym uprawnieniem pracownika – ojca wychowującego dziecko, którego treścią jest prawo do zwolnienia od pracy w celu opieki nad małym dzieckiem lub nad dzieckiem starszym w przypadku przysposobienia. Wymiar tego urlopu wynosi 2 tygodnie na każde dziecko – w przypadku więc większej liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie wymiar ten będzie stosownie pomnożony. Do urlopu ojcowskiego uprawniony jest pracownik – ojciec, który jest naturalnym […]

Powrót do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem

Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego i urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu, a po urlopie wychowawczym za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem. […]

Przerwanie urlopów związanych z urodzeniem dziecka

Zdarza się, że już po rozpoczęciu korzystania z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy wychowawczego pracownik ma potrzebę przerwania tych urlopów. Choćby z powodu ciąży w ich trakcie (i chęci otrzymania płatnego zwolnienia lekarskiego). Czy każdy urlop można przerwać? I czy wymaga to spełnienia dodatkowych warunków? Oraz co się dzieje z resztą danego urlopu? O tym dowiecie się z niniejszego teksty. Urlop macierzyński Każda pracownica może zrezygnować z części urlopu macierzyńskiego pod dwoma warunkami:  pracownica musi […]