Urlop uzupełniający

Kwestia urlopu uzupełniającego została uregulowana jedynie w odniesieniu do nauczycieli szkół feryjnych. Związane jest to przede wszystkim z faktem, że nauczyciele szkół, w których przewidziano ferie nie mogą dowolnie wykorzystywać urlopu (a jedynie w ściśle określonych okresach roku szkolnego). W szkołach nieferyjnych nie ma urlopu uzupełniającego. Jedyne przepisy, jakie obowiązują dotyczą przesunięcia urlopu wypoczynkowego na później/ udzielenie go w innym terminie. Urlop uzupełniający, zgodnie z art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela przysługuje […]