• Prawo pracy

    Wczasy pod gruszą

    Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 746) zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu  oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje…