Rezygnacja z urlopu wychowawczego

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego: w każdym czasie – za zgodą pracodawcy; po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy. Przepisy dopuszczają więc, aby pracownik przerwał urlop wychowawczy nawet nie uzgadniając tego z pracodawcą, wystarczy, że poinformuje go o terminie zamierzonego podjęcia pracy z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Dopuszczenie pracownika do pracy jest bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy i w razie niespełnienia tego obowiązku przez pracodawcę pracownik […]