Wygaśnięcie umowy z dniem porodu / w trakcie urlopu macierzyńskiego / wychowawczego

Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.  Ale co się dzieje, gdy taka umowa wygaśnie właśnie z dniem porodu?    W takiej sytuacji wypłatę zasiłku macierzyńskiego (za okres urlopu macierzyńskiego, który nie przysługuje) przejmuje ZUS.  Zasiłek macierzyński można otrzymywać przez łącznie 52 tygodnie (przy urodzeniu jednego dziecka) jeśli wnioskowało się od razu […]