Dodatkowe wynagrodzenie roczne, czyli trzynastka

Rozpoczął się nowy rok, więc w jednostkach sfery budżetowej pojawiają się pytania- którzy pracownicy mają prawo do trzynastej pensji? Zgodnie z przepisami pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego.  A jeśli pracownik nie przepracował pełnego roku? Czy ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego? Oczywiście. Przepisy prawa przewidują bowiem, że pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego […]