Zasady udzielania urlopu wychowawczego i rodzicielskiego

Urlop rodzicielski Urlop rodzicielski jest zwolnieniem od pracy o charakterze dobrowolnym, przysługującym w wymiarze do 32 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, oraz do 34 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie. Wskazany wymiar urlopu przysługuje obojgu rodzicom dziecka łącznie, a więc matce i ojcu, przy czym ustawodawca uformował możliwość wykorzystania tego świadczenia przez oboje rodziców w sposób elastyczny. Urlop […]