• Prawo pracy

    Urlop macierzyński zleceniobiorcy

    Zleceniobiorcy urlop macierzyński nie przysługuje, gdyż należny jest on jedynie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace. Nie znaczy to jednak, że – w określonych przypadkach – zleceniobiorcy nie przysługują żadne świadczenia z tytułu urodzenia dziecka.   Zasiłek macierzyński Zleceniobiorcy przysługuje zasiłek macierzyński przez okres…