Zatrudnianie pracowników na czarno – jakie konsekwencje grożą stronom stosunku pracy

Od 1 styczna bieżącego roku obowiązują w Polsce przepisy tak zwanego Polskiego ładu. Ustawa ta w znaczący sposób zmieniła podejście do zatrudniania pracowników na czarno, przerzucając odpowiedzialność za takie działanie na pracodawcę. Pracodawca, który zatrudnia osobę bez potwierdzenia na piśmie rodzaju zawartej umowy i jej warunków lub nie ujawnia przychodów pracownika właściwym organom państwowym: zapłaci podatek od nieujawnionego wynagrodzenia; zapłaci dodatkowy podatek od przychodów równych minimalnemu wynagrodzeniu za pracę za każdy miesiąc nielegalnego […]