Wygaśnięcie umowy z dniem porodu / w trakcie urlopu macierzyńskiego / wychowawczego

Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. 

 

 

Ale co się dzieje, gdy taka umowa wygaśnie właśnie z dniem porodu? 
 

W takiej sytuacji wypłatę zasiłku macierzyńskiego (za okres urlopu macierzyńskiego, który nie przysługuje) przejmuje ZUS. 

Zasiłek macierzyński można otrzymywać przez łącznie 52 tygodnie (przy urodzeniu jednego dziecka) jeśli wnioskowało się od razu o urlop macierzyński i rodzicielski, albo przez 20 tygodni i potem wnioskować o zasiłek macierzyński za okres rodzicielskiego. 

Niestety zajście w ciążę w tym okresie nie jest dobrym pomysłem, bowiem samo pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie gwarantuje, że po jego zakończeniu można przejść na płatne zwolnienie lekarskie lub na kolejny urlop macierzyński (jeśli dojdzie w tym czasie do porodu). 

Aby uzyskać prawo do kolejnego urlopu macierzyńskiego konieczne jest urodzenie dziecka będąc w zatrudnieniu, albo prowadząc własną działalność (mając umowę zlecenie) i opłacając składkę chorobową. 

W sytuacji, gdy poród nastąpi po wygaśnięciu umowy należy się zarejestrować w urzędzie pracy, aby móc otrzymać tak zwane Kosiniakowe. 

Podobnie rzecz się będzie miała gdy umowa wygaśnie w trakcie trwania urlopu macierzyńskiego/ rodzicielskiego. Urlop nie będzie kontynuowany, ale wypłata zasiłku macierzyńskiego tak. 

 

 

A co z urlopem wychowawczym? 

 

Jeśli umowa o prace wygasa w trakcie trwania urlopu wychowawczego urlop ten się automatycznie kończy (a dokładniej – nie powinien być udzielony dłużej niż do dnia zakończenia umowy). 

Jako że urlop wychowawczy jest bezpłatny – ZUS nie przyjmuje wypłat zasiłków, a zajście w ciąże nie gwarantuje płatnego zwolnienia lekarskiego czy urlopu macierzyńskiego.

 

 

 

Wszelkie informacje zawarte w ramach bloga mają charakter orientacyjny i nie stanowią porady prawnej. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia profesjonalnej porady prawnej.