Limit umów na czas określony w szkołach

Szkoły, jak już wiadomo, opierają się w większości na zupełnie odrębnych przepisach niż pozostałe zakłady pracy. Stąd też inaczej uregulowano kwestie limitu umów na czas określony w tych placówkach. Jeszcze do niedawna takiego limitu w ogóle nie było. A i teraz – przy odpowiednim uzasadnieniu nie będzie on obowiązywał. Co nie znaczy, ze dyrektorzy mogą nadużywać prawa i latami zatrudniać nauczycieli na podstawie umów terminowych. Przede wszystkim należy pamiętać, że umowę na czas […]