Przerwa na karmienie w czasie pracy

Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Jeśli pracownica karmi piersią więcej niż jedno dziecko wydłuża się jej przerwa na karmienie się- ma ona prawo do przerwy 2 razy 45 minut. W praktyce najczęściej odbywa się to w ten sposób, że pracownica korzysta ze skróconego dnia roboczego tzn. rozpoczyna później pracę, tj. o godzinę (2 przerwy po 30 minut każda) lub […]