Wczasy pod gruszą

Zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 746) zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu  oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa  pracodawca w regulaminie. Środki funduszu można przeznaczyć wyłącznie na finansowanie  działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych oraz dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych. W szkołach przez działalność […]