Nowelizacja postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli

W Dzienniku Ustaw ukazała się w ostatnich dniach nowelizacja ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2019 r. poz. 2215), która łagodzi  niektóre przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli. W 2020 roku do ustawy dodano przepis, który nakazywał dyrektorom zawiadamianie o popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobra dziecka. Miało to na celu zapobieżeniu sytuacjom, w których sprawy takie były ukrywane,  bo zdarzało się, że dyrektorzy szkoły nakładali […]