Urlop macierzyński zleceniobiorcy

Zleceniobiorcy urlop macierzyński nie przysługuje, gdyż należny jest on jedynie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o prace. Nie znaczy to jednak, że – w określonych przypadkach – zleceniobiorcy nie przysługują żadne świadczenia z tytułu urodzenia dziecka.   Zasiłek macierzyński Zleceniobiorcy przysługuje zasiłek macierzyński przez okres ustalony w Kodeksie pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz ojcowskiego. Prawo do zasiłku macierzyńskiego ma ubezpieczony, który podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, […]