Urlop wychowawczy

Urlop wychowawczy jest świadczeniem przysługującym pracownikowi (matce, ojcu dziecka i innym opiekunom) udzielanym w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Aby móc skorzystać z urlopu wychowawczego pracownik powinien pozostawać w zatrudnieniu co najmniej 6 miesięcy. Do wymaganego stażu pracy wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia, co oznacza, że jeśli pracownik zmienił pracę i wcześniej pracował już co najmniej pół roku – może od razu korzystać z urlopu wychowawczego.  Urlop […]