• Prawo pracy

    Urlop wychowawczy

    Urlop wychowawczy jest świadczeniem przysługującym pracownikowi (matce, ojcu dziecka i innym opiekunom) udzielanym w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Aby móc skorzystać z urlopu wychowawczego pracownik powinien pozostawać w zatrudnieniu co najmniej 6 miesięcy. Do wymaganego stażu pracy wlicza…