Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem

Jest to jedno z najczęściej (i chyba również najchętniej) wykorzystywanych przez pracowników – rodziców zwolnień z pracy. Przepisy pozwalają pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.   Dni czy godziny? O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym tego zwolnienia pracownik zdecyduje w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym […]