Praca zdalna 2023 – zestaw dokumentów

82,00 

W pakiecie znajdują się wzory dokumentów niezbędnych w związku z wprowadzeniem do kodeksu pracy nowelizacji o pracy zdalnej.

Opis

W pakiecie znajdują się wzory dokumentów niezbędnych w związku z wprowadzeniem do kodeksu pracy nowelizacji o pracy zdalnej.

 

W skład dokumentacji wchodzą:

1.  wniosek o pracę zdalną,

2.  wzór informacji pracodawcy o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku (w przypadkach gdy pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku),

3.  wniosek pracownika o okazjonalną pracę zdalną, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym,

4.  oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej,

5.  oświadczenie pracownika zawierające potwierdzenie, że stanowisko pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy – konieczne do powierzenia pracy zdalnej,

6.  porozumienie z pracownikiem o wykonywaniu pracy zdalnej (gdy brak porozumienia, regulaminu lub polecenia),

7.  porozumienie pracodawcy i zakładowej organizacji związkowej o zasadach wykonywania pracy zdalnej,

8.  regulamin określający zasady wykonywania pracy zdalnej,

9.  polecenie wykonywania pracy zdalnej,

10.  pisemna informacja o warunkach zatrudnienia w przypadku pracy zdalnej,

11.  wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy,

12.  procedura ochrony danych osobowych przyjmowanych przez pracodawcę na potrzeby wykonywania pracy zdalnej,

13.  oświadczenie pracownika, w którym potwierdza zapoznanie się z procedurą ochrony danych osobowych,

14.  wzór oceny ryzyka zawodowego, uwzględniającej wpływ tej pracy na wzrok, układ mięśniowo-szkieletowy oraz uwarunkowania psychospołeczne,

15.  wzór informacji zawierającej: 1) zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej, 2) zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej, 3) czynności do wykonania po zakończeniu wykonywania pracy zdalnej, 4) zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego,

16.  oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz o zobowiązaniu się do ich przestrzegania.

Wzory są w formacie pdf ale na życzenie wysyłam je w pliku word- do samodzielnej edycji

Może spodoba się również…